Výstava skončila 31. 3. 2011.

up1

Jedinečná zlatnická díla doby Jana Lucemburského

Od 8. 2. do 31. 3. 2011 mají návštěvníci příležitost spatřit jedinečná zlatnická díla doby Jana Lucemburského.

Poklad ze Slezské Středy

(Muzeum Narodowe we Wroclawiu)

Kopie koruny svatého Václava

(Katedrála sv. Víta, Praha)

Pohřební insignie krále Přemysla II. Otakara

(Sbírka Pražského hradu)

Pohřební insignie krále Rudolfa I. Kaše

(Metropolitní kapitula u sv. Víta, Praha)

Královská koruna z relikviářové busty sv. Karla Velikého z pokladnice v Cáchách

(Wuppertal, soukromá sbírka)

 

Soutěžte s mobilní hrou

Jděte se podívat na novou výstavu o Janu Lucemburském a stáhněte si v muzeu mobilní aplikaci do svého telefonu a zapojte se s ostatními do soutěže. Ukažte, že se orientuje v historii, poznejte spolubojovníky a získejte body. Body se Vám sčítají a čím více bodů nahrajete, tím blíže jste k výhře.

> více informací naleznete zde <


 

Opravdové skvosty

"Předměty, které tady máme, jsou opravdové skvosty, klenoty historie českého národa, bez kterých by národní identita nemohla vůbec existovat"

upozornila ředitelka Ostravského muzea Jiřina Kábrtová

K vidění jsou i další vzácné exponáty, mimo jiné sedm dřevěných soch Mistra Michelské madony, které jsou pohromadě vystaveny vůbec poprvé. "Pak je to především Simeonův relikviář z Dómské pokladnice v Cáchách nebo knižní vazba zlacené tepané desky evangelia sv. Marka z Benátek"

doplnil kurátor David Majer

 

Výstava zahájena

V Ostravském muzeu byla 15. prosince 2010 slavnostně zahájena zajímavá výstava "Král, který létal". Moravsko-slezské pomezí v kontextu středoevropského prostoru doby Jana Lucemburského", která vzniká pod záštitou Jeho Excelence Mons. Jana Graubnera, arcibiskupa olomouckého, pana Ing. Petra Kajnara, primátora statutárního města Ostravy, Jeho Excelence Františka Václava Lobkowicze, biskupa ostravsko-opavského a Jeho Excelence Jeana Faltze, velvyslance Lucemburského velkovévodství v ČR. Výstava je oficiální součásti oslav 700. výročí od nástupu Lucemburské dynastie na český trůn.

Hlavní kurátor výstavy a zároveň autor koncepce David Majer připravil s týmem odborníků velkolepý projekt, který je realizován ve čtyřech segmentech. Úvodní segment nazvaný "První rytíř Evropy" představí dobu Jana Lucemburského
v souladu s jeho pověstí statečného rytíře a častého účastníka turnajů, který neustále cestoval po Evropě. Unikátní expozice bude proto tvořena zbraněmi a zbrojí první poloviny 14. století. Součástí této části bude i nové, do nejmenších heraldicko-vexilologických a vojensko-strategických detailů zpracované dioráma jedné ze sekvencí bitvy u Kresčaku.

img2Druhá, historicko-archeologická část výstavy - "Ostrava středověká" - je věnována speciálně oblasti moravsko-slezského pomezí a středověkým dějinám obou Ostrav. To vše je zařazeno do kontextu dějin Moravy a Slezska v daném období. V rámci expozice jsou vystaveny např. archeologické vykopávky, originální listiny a pečeti, ražby Jana Lucemburského nebo ukázky architektury a architektonické skulptury.

Třetí část nazvaná "Král cizinec" je zpracována jako syntéza moravského a slezského umění 1. poloviny 14. století
s výjimečnými časovými a teritoriálními přesahy. Velice zajímavý je pokus o rekonstrukci uměleckého prostředí na dvoře královny - vdovy Elišky Rejčky v Brně. Prezentovány jsou předměty, které spolu úzce souvisí, i když od konce 14. věku jejich vzájemné vztahy pomalu mizí (díla Mistra Michelské madony, rukopisy Elišky Rejčky, architektonické fragmenty z královské kaple na Starém Brně a transfery tamních fresek). Poprvé je vystaveno několik luxusních kodexů olomoucké Kapitulní knihovny, které jsou doplněny nádherným Gelnhausenovým kodexem a Zbraslavskou kronikou
z Jihlavy.

Poslední segment "Král diplomat" představuje velice atraktivní díla zlatnictví a uměleckého řemesla. Provenience vystavených předmětů je velmi pestrá s poukazem na královy diplomatické schopnosti, pro něž byl ve své době velice ceněn. Mezi nejzajímavější exponáty patří část pokladu ze slezské Středy (od 7. 2. 2011), kolekce pohřebních královských insignií Přemysla Otakara II. a pohřební koruna krále Rudolfa I. zvaného Kaše a několik předmětů z pokladu dómské pokladnice v Cáchách (relikviář sv. Simeona, zlacená agrafa se Zvěstováním Panny Marie) či pokladnici baziliky San Marco v Benátkách. Poprvé je v ucelené kolekci představena moravská a slezská sepulkrální skulptura.

Výstava bude k vidění do 31. března 2011.